3.11.2022 Rozsah stavby: Jednalo se o souvislou opravu povrchu stávající silnice III/4401, která je vedena jak v intravilánu obce Ryžoviště, tak v extravilánu mezi obcemi Ryžoviště a Lomnice.

Celková délka opraveného úseku silnice je 2 km.

  • Zhotovitel: M – Silnice a.s.
  • Cena stavby dle SOD: 20,3 mil. Kč vč. DPH
  • Rozpočtové náklady: 20,3 mil. Kč. Vč. DPH
  • Financování: SFDI
  • Termín opravy: 6/2022 – 10/2022
  • Rozsah opravy: Předmětem stavby byla oprava povrchu komunikace, vč. obnovy odvodnění v intravilánu pomocí 5-řádku z žulových kostek, rekonstrukce propustků a stavební údržba mostů 4401-1 a 4401-2. Jako součást opravy komunikace byly rovněž provedeny nové nezpevněné krajnice vč. sjezdů, pročištění příkop, obnova vodorovného dopravního značení.

 

 

PŘED STAVBOU

 

PO STAVBĚ

 

PŘED STABOU

PO STAVBĚ