24.6.2022 práce na opravě silnice II/465 Kyjovice - Těškovice realizuje cestmistrovství Hrabyně.

Ve 24. - 25. týdnu probíhaly práce na frézování vozovky a pokládce asfaltové směsi.