24.6.2022 SSMSK připravuje k realizaci stavbu Souvislá oprava povrchu silnice III/4686 Chotěbuz - Stanislavice, 1.etapa"

 Realizace si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu včetně autobusové dopravy jen po dobu 3 týdnů.

Šířkové poměry neumožňují objíždění stavebních strojů v průběhu hlavních prací. Zhotovitel maximálně zkrátil dobu, po kterou bude provoz takto omezen.

 

Celková doba stavby je 90 dní (18.7. až 15.10.2022), v té zbývající době bude dopravní obslužnost zachována s vyloučením tranzitní dopravy.

Jedná se o opravu dvoupruhé silnice III. třídy č. 4686 v průjezdním úseku Obce Chotěbuz o šířce 5,3-8,9 m. Celková úprava délky 2285m zahrnuje část silnice III/4686 v  kilometráži 0,360 - 2,645 silničního staničení. Úsek začíná od křižovatky s MK u hřbitova, vede centrem obce a končí cca 130 metrů za křižovatkou s MK Pod zámkem, za autobusovou zastávkou Chotěbuz škola. Dle navržené technologie opravy dojde ke zvýšení nivelety o 20 až 50mm.

 

Termíny byly předběžně projednány, ale dosud nejsou potvrzeny, po upřesnění termínu a schválení dopravního omezení, vás budeme podrobně následně informovat.

 

Další informace následují  k 15.7.2022