24.6.2022 Provedené práce:
C 101 Komunikace: provedena recyklace za studena s pojivy vozovky v celém úseku, výkop, uložení trub, obsyp a zásyp propustků 072p a 073p v obci Kněžpole C 201 most 445-007: dokončeny sanace mostu, dlažby a skluzy
 
Probíhající práce:
C 101 Komunikace: práce na propustku 071p
 
Předpoklad zahájení pokládky AHV 11.7.2022.
 
Termín ukončení 1.10.2022.