17.6.2022 Provedené práce

 SO 244 Opěrná zeď

 • betonáž základů
 • výztuž základů a části dříku
 • bednění základů

 

SO 202 Most 486-012

 • Práce na pilotážních plošinách pro vrtání pilot
 • Práce na pilotách pro založení mostu P3 a OP4

 

Plánované práce

 SO 244 Opěrná zeď

 • betonáž základů
 • výztuž základů a části dříku
 • bednění základů

 

SO 202 Most 486-012

 • sondy pro založení stávajícího mostu u P2
 • Práce na pilotážních plošinách pro vrtání pilot
 • Práce na pilotách pro založení mostu P3 a OP4, OP a P2