17.5.2022 Práce provedené od minulého KD:

 • Frézování vozovek ZÚ-cca 0,950
 • Osazení přechodného SDZ
 • Odkopávky podkladních vrstev
 • Vytýčení (stavba, sítě)
 • Vybourání a odvoz demontované obruby a kostky dle správců
 • Práce na VO

 

Práce předpokládané do dalšího KD:

 • Práce na VO
 • Odkopávky podkladních vrstev
 • SZZ předpoklad 21. 06. 2022, následně bude stanoven další postup výstavby
 • Pokládka vrstvy KSC v prstenci OK
 • Zahájení prací na přípojkách UV