12.5.2022 Provedené práce:

  • Odkopávky
  • Příprava pro zlepšení zemin
  • Zlepšení zemin směsným pojivem-
  • Vápnění
  • Práce na melioracích SO 371

 

Plán následných prací na období do KD 19

  • Zrání stabilizace – ošetřování - kropení
  • Práce na melioracích SO 371
  • Návoz násypu SO 111
  • SSZ na stabilizaci – předpoklad 13.5.2022

 

Termín dokončení:  10/2022 (předpoklad 25.10.2022)