12.5.2005 V současné době jsou prováděny práce na I.etapě této stavby (úsek mezi náměstím města Šenov a křiž. ul. Volenská), v termínu 4.4. – 31.8.2022.

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Hloubková sanace podkladních vrstev vozovky v předem určeném úseku stavby - dokončení odtěžení nevhodného podloží, obnova konstrukčních vrstev vozovky – zásypy, hutnění
  • Rekonstrukce zastávek Škrbeň (příprava pro zřízení bezbariérové zastávkové obruby)
  • Výšková úprava kamenné přídlažby (bourání jednořádku/dvouřádku, čištění, znovu osazení)
  • Výšková úprava/výměna silničních obrub (bourání, hutnění podkladů, zřízení nových obrub)
  • Postupná výměna silničního odvodnění komunikace – UV (demontáž, zemní práce)
  • Rekonstrukce mostu ev.č. 473-010 přes vodní tok Lučina (bourání říms v nezbytném rozsahu nad demontovanými závěry, demontáž mostních závěrů, odkopání silničního násypu za rubem opěr, bourání závěrné zídky, příprava pro provedení vrtů pro mikropiloty
  • Rekonstrukce mostu ev.č. 473-011 přes silnici I/11 (bourání říms v nezbytném rozsahu nad demontovanými závěry, vrtání mikropilot)

 

Organizace dopravy:

V termínu od 4.4.2022 došlo k omezení provozu, úplné uzavírce na silnici II/473 ul. Frýdecká, a to na úseku mezi náměstím města Šenov a ul. Volenská. Doprava vedena po předem vyznačené objízdné trase. Obousměrná objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po ulici Volenská, poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a následně pokračuje po silnici II/478 a III/4703 (ulice Šenovská). Objízdná trasa dále pokračuje po ulici Pod Bažantnicí a Dvorové, kde se následně připojuje na silnici II/479 ve směru do Šenova.