12.5.2022

Dokončení pokládky všech asf.vrstev
Sanace ocelových částí mostu.
Sanace betonových částí mostu