8.12.2021 Na celé délce trasy byla položena obrusná vrstva asfaltu včetně zalití středové spáry, dnes byly dokončeny kontrolní odvrty. Probíhá pokládka nezpevněné krajnice z recyklátu pomocí speciálního stroje.

Průjezd je umožněn všem vozidlům.

(foto ze dne 2.12.2021)