25.11.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Rozšíření křižovatky (příprava pro zřízení bezpečnostního zábradlí)
- Úprava křižovatky MK ul. Zahradkářská (výsadba trvalkového záhonu)
- Oprava mostu přes vodní tok Porubka (oprava protikorozní ochrany zábradlí, sanační práce pochůzí římsy, oprava kamenné dlažby)
- Oprava propustku (opevnění dna a svahu kamennou dlažbou na vtoku a výtoku)
- Obnova VDZ a výměna SDZ
- Protismyková úprava povrchu vozovky (červený zdrsňující nátěr)
- Zřizování krajnic
- Jemné terénní úpravy
- Úklid stavby

Organizace dopravy:

Komunikace je plně průjezdná pro veškerou doprava. Dokončující se práce jsou prováděny za částečného omezení silničního provozu.