25.11.2021 (úsek Na Lukách – křiž. ulic 1.května/Svinovská = termín realizace od 6.9. – 11.12.2021) 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Zřizení přídlažby tvořeného jednořádkem ze žulové kostky v koordinaci s opravou chodníkového tělesa
- Pokládka asfaltově hutněné vrstvy vozovky na úseku mezi křiž. U Matěje po konec zástavby
- Výstavba vjezdového ostrůvku (rozšíření vozovky – zřízení podkladních vrstev vozovky, zřizování obrub, zřízení betonových sloupů pro VO)
- Oprava mostu ev.č. 478-011 a 478-012 (odstranění konstrukce vozovky, příprava pro betonáž spřažené železobetonové desky, rozšiřování nezpevněné krajnice)
- Výstavba mostu – náhrada za zdemolovaný propustek č.6 (provedena betonáž nosné konstrukce mostu, izolace a nátěry spodní stavby, rubová drenáž, ochranný obsyp a zásyp za opěrou
- Pokládka asfaltových vrstev vozovky (IV.etapa = úsek mezi mostem přes řeku Odra – křiž. s ul. Svinovská)


Organizace dopravy:

V termínu od 6.9.2021 došlo k uzavření silnice na III. a IV.etapě stavby (úsek Na Lukách – křiž. s ul. Svinovská) s dobou trvání do 11.12.2021

Tranzitní doprava je i nadále vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Na Lukách je obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna celoplošná pokládka asfaltových vrstev vozovky. O termínu finálních pokládek asfaltových vrstev vozovky budou obyvatelé dotčeného úseku stavby v časovém předstihu opět informování.