25.11.2021 Provedeno: pokládka obrusné vrstvy ACO 11 v celém úseku, dláždění na propustcích SO 106-108

Probíhající práce: úprava sjezdů, výšková úprava vpustí, reprofilace příkop

Termín ukončení stavby 14.12.2021