23.11.2021 Provádí se nové vrstvy vozovky v místech napojení na silnici III/4848, doprava je vedena po polovině vozovky a řízena semafory. Probíhají terénní úpravy, dokončování sjezdů z asfaltové komunikace, dláždění u propustků a osazování svodidel.

Předpoklad ukončení stavby do konce roku 2021.