21.11.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • - Rozšíření křižovatky (provedena pokládka zámkové dlažby, příprava pro zřízení zábradlí)
  • - Zřízení místa umožňující přecházení komunikace v místě ulice Zahrádkářská (úprava a zřízení chodníkového tělesa)
  • - Úprava křižovatky MK ul. Zahradkářská (zřízení vysazeného ostrůvku vč. zřízení přechodu pro chodce a nasvětlení)
  • - Oprava mostu přes vodní tok Porubka (oprava protikorozní ochrany zábradlí, sanační práce pochůzí římsy, oprava kamenné dlažby)
  • - Obnova VDZ a výměna SDZ
  • - Zřízení silničních ocelových svodidel v místě provedené výstavby opěrné gabionové stěny
  • - Zřizování krajnic
  • - Jemné terénní úpravy
  • - Úklid stavby

 

Organizace dopravy:

 Komunikace je plně průjezdná pro veškerou doprava. Dokončující se práce jsou prováděny za částečného omezení silničního provozu.