21.11.2021 Operační program IROP/ITI: probíhající III. a IV. etapa stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka n.O. – Stará Bělá“ (úsek Na Lukách – křiž. ulic 1.května/Svinovská = termín realizace od 6.9. – 12.12.2021)

Aktuálně prováděné a provedené práce:

 - Dokončení bezpečnostní protismykové úpravy na II. etapě stavby
- Výměna asfaltového krytu vozovky na okružní křižovatce ulic Mitrovická x Junácká
- Zřízení přídlažby tvořeného jednořádkem ze žulové kostky v koordinaci s opravo chodníkového tělesa ul. Na Lukách
- Zřízení obrub a přídlažby tvořeného jednořádkem ze žulové kostky (úsek mezi propustkem č.6 – křiž. s u. Svinovská)
- Výstavba mostu – náhrada za zdemolovaný propustek č.6 (příprava pro betonáž nosné konstrukce - vázání betonářské výztuže nosné konstrukce, bednění, izolace spodní stavby, zásypy opěr)
- Oprava mostu ev.č. 478-011 a 478-012 (odstranění konstrukce vozovky, příprava pro betonáž vyrovnávací betonové desky, hydroizolace)
- Zahájení výstavby vjezdového ostrůvku – provádění zásypu po úroveň aktivní zóny, zřízení drenáže
- Výměna asfaltové krytu za kryt betonový v místě autobusové zastávky Polanka žel. Přejezd ve směr na Klimkovice (provedená betonáž)

 

V koordinací s naší stavbou je také prováděna oprava chodníkového tělesa společně s vybudováním vjezdového ostrůvku ve směru od Polanky, a to za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na daném úseku silnice.

   

Organizace dopravy:

 

V termínu od 6.9.2021 došlo k uzavření silnice na III. a IV.etapě stavby (úsek Na Lukách – křiž. s ul. Svinovská) s dobou trvání do 12.12.2021

18.11.2021 čtvrtek  7:00 – 17:00      IV. ETAPA pokládka 1. vrstvy živic na úseku mezi mostem přes řeku Odra po křiž. s ul. Svinovská/1.května

18.11.2021 čtvrtek  7:00 – 17:00      III. ETAPA pokládka výztužné geomříže na úseku mezi křiž. U Matěje po konec zástavby

19.11.2021 pátek  7:00 – 17:00        III. ETAPA pokládka 1. vrstvy živic na úseku mezi křiž. U Matěje po konec zástavby

 

Tranzitní doprava je i nadále vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Na Lukách je obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna celoplošná pokládka asfaltových vrstev vozovky. O termínu pokládek budou obyvatelé dotčeného úseku stavby v časovém předstihu opět informování.