18.11.2021 Provedeno: pokládka ložné vrstvy ACL 16, přídlažba ze žulových kostek.  

Probíhající práce: úprava sjezdů a napojení, reprofilace příkop, dláždění na propustcích

Termín ukončení stavby 14.12.2021.