18.11.2021 Provádí se nové vrstvy vozovky v místech napojení na silnici III/4848, doprava je vedena po polovině vozovky a řízena semafory. Protihluková stěna je dokončena, probíhá pokládka krajnice z asfaltového recyklátu a terénní úpravy. Předpoklad ukončení stavby do konce roku 2021.