12.11.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Rozšíření křižovatky (zřízení zahradní obruby, pokládka zámkové dlažby)
  • Budování místa umožňující přecházení komunikace v místě ulice Zahrádkářská (úprava a zřízení chodníkového tělesa – rozebrání obrub a zámkové dlažby)
  • Úprava křižovatky MK ul. Zahradkářská (vysazený ostrůvek) vč. zřízení přechodu pro chodce - (úprava chodníkového tělesa - násypy, pokládka zámkové dlažby, jemné terénní úpravy)
  • Oprava mostu přes vodní tok Porubka (demontáž a odvoz zábradlí – oprava PKO)
  • Předznačení VDZ
  • Zřizování krajnic
  • Jemné terénní úpravy

 

Organizace dopravy:

Komunikace je plně průjezdná pro veškerou doprava. Dokončující se práce jsou prováděny za částečného omezení silničního provozu.