10.11.2021 Provádí se nové vrstvy vozovky v místech napojení na silnici III/4848, doprava je vedena po polovině vozovky a řízena semafory.  Tento týden bude probíhat pokládka asfaltu na polovině silnice III/4848. Na protihlukové stěně se osazují panely, pokračují terénní úpravy. ŘSD provedla zprůjezdnění části svého úseku položením štěrkových vrstev mezi ulicemi Na hrázi a K Olešné.


Tato trasa bude sloužit jako v provizorní příjezd k domům pro místní občany do doby, než ŘSD v příštím roce dokončí svůj úsek.

Předpoklad ukončení stavby do konce roku 2021.