26.10.2021 Proběhlo:

  • Pokládka obrubníků na MK Poštovní
  • Pokládka konstrukčních vrstev ze ŠD pro zpevněné plochy- dokončení
  • Pokládka asfaltových vrstev v prostoru parkovacích míst a MK Poštovní

Aktuálně probíhá:

  • Montáž bednění a výztuže  mostní římsy na vtoku
  • Pokládka dlažby chodníku okolo ul. Oderské

 

Následující práce:

  • Betonáž římsy na vtoku
  • Pokračování v pokládce dlažeb chodníků a parkovacích míst

 

Termín předčasného užívání  31.10.2021, ukončení prací 6.12.2021