26.10.2021 Na převážné většině trasy je položena obrusná vrstva asfaltu. Provádí se nové vrstvy vozovky v místech napojení na silnici III/4848, doprava je vedena po polovině vozovky a řízena semafory. Předpoklad ukončení stavby do konce roku 2021.