2.11.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Pokládka asfaltově hutněných vrstev vozovky na 1. a 2. úseku stavby
- Výšková úprava silničního odvodnění po pokládce 1. vrstvy AHV
- Výstavba gabionové opěrné zdi (terénní úpravy, zásypy mezi gabionovou stěnou a komunikaci)
- Oprava propoustku na 1. úseku stavby (výměna poškozeného betonové potrubí, nově za PP korugované DN 600)
- Rozšíření křižovatky (úprava chodníkového tělesa – násypy, zřizování zahradní obruby, příprava pro pokládku zámkové dlažby)
- Budování místa umožňující přecházení komunikace v místě ulice Zahrádkářská (úprava a zřízení chodníkového tělesa)
- Úprava křižovatky MK ul. Zahradkářská (vysazený ostrůvek) vč. zřízení přechodu pro chodce - (úprava chodníkového tělesa - násypy, provádění základu pro nasvětlovací stožáry VO)

 

Organizace dopravy:

Oprava komunikace v současné době probíhá za úplného omezení - uzavírky silničního provozu.  Za uzavřený úsek ulice Vřesinská bude proto pro veškerá vozidla obousměrně vyznačena objízdná trasu ve směru od Kyjovic po ulici Družební - Opavská – Rudná, ve směru od Klimkovic po ulici Lidická – Mexiko - Klimkovická.

Ve vazbě na plánované dopravní omezení spojené s opravou řešeného úseku komunikace je režim dopravního omezení rozdělen do dílčích termínu.

 

V termínu 18. – 5.11.2021 úplná uzavírka komunikace, rozdělena do dvou dílčích úseku stavby.   

 

      I.úsek  

     (Autobusová zastávka Vřesina,hřbitov – most přes vodní tok Porubka)

     V termínu 30.10  – 5.11.2021 pokládka asfaltových vrstev – úplná uzavírka PROBÍHÁ, V PŘÍPADĚ NEPŘIZNÍVÉHO POČASÍ BUDE JEDNÁNO O ÚPRAVĚ TERMÍNU.

 

     II.úsek

     (most přes vodní tok Porubka – okruž. křiž. s ul. Družební).

     V termínu 30.10  – 5.11.2021 pokládka asfaltových vrstev – úplná uzavírka PROBÍHÁ, V PŘÍPADĚ NEPŘIZNÍVÉHO POČASÍ BUDE JEDNÁNO O ÚPRAVĚ TERMÍNU.