26.10.2021   Provedena betonáž chodníku a římsy, živičné vrstvy dokončeny 20.10.2021.  Osazují se zábradlí, zábradelní svodidla a svodidla, VDZ v barvě.