14.10.2021 (úsek Na Lukách po most nad řekou Odra = termín realizace od 6.9. – 30.11.2021)

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Dokončena hl. sanace podkladních vrstev vozovky
- Osazení přídlažby tvořeného jednořádkem ze žulové kostky (úsek mezi propustkem č.6 – mostem přes řeku Odra)
- Zakládání stavby mostu (propustek č.6) – provádění mikropilot – vrtání a vyplnění vrtů cementovou zálivkou
- Zřízení kamenné dlažby na výtokové straně propustku č. 5
- Obnova VDZ v materiálu plast na I. a II. etapě stavby
- Dokončena úprava křižovatky U Matěje
- Jemné terénní úpravy na I. a II. etapě stavby

 

V koordinací s naší stavbou je také prováděna oprava chodníkového tělesa společně s vybudováním vjezdového ostrůvku ve směru od Polanky, a to za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na daném úseku silnice.

   

Organizace dopravy:

V termínu od 6.9.2021 došlo k uzavření silnice na III.etapě stavby (úsek Na Lukách po most nad řekou Odra) s dobou trvání do 30.11.2021.

V termínu od 20.10.2021 dojde zároveň k plánované uzavírce komunikace na úseku mezi mostem přes řeku Odra – křiž. s ul. Svinovská v návaznosti na plánovaný rozsah prací v daném úseku stavby s dobou trvání do 30.11. 2021

 

Tranzitní doprava je i nadále vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Na Lukách je obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna celoplošná pokládka asfaltových vrstev vozovky. O termínu pokládek budou obyvatelé dotčeného úseku stavby v časovém předstihu opět informování.