13.10.2021 Bylo provedeno: sanace čel a říms stávajících propustků 

Probíhající práce: rovnanina v podemletých místech, osazení směrových sloupků

Termín ukončení stavby 29.10.2021