15.10.2021 Po kompletní pokládce asfaltových vrstev se provádí dláždění kolem propustků, osazování směrových sloupků a svodidel.

Průjezd stavbou je umožněn pro všechna vozidla.

Předpoklad ukončení stavby do 24.10.2021