26.8.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

    - Provedena pokládka ložné asfaltové vrstvy vozovky mimo úsek ulic Předpolní - Proskovická
    - Výšková úprava a případná výměna poklopů kanalizačních šachet vč. vodovodních a plynofikačních uzávěrů, přípravné práce pro finální pokládku asfaltové vrstvy vozovky
    - Postupná demontáž silničních ocelových svodidel
    - Oprava propustku č.7 (vybourání betonových konstrukcí, betonáž závěrného prahu + betonový podklad, příprava pro betonáž nové římsy a čela propustku)

 

Organizace dopravy:

Rekonstrukce komunikace i nadále probíhá za úplné uzavírky silničního provozu. Tranzitní doprava je vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Mitrovické je obyvatelům umožněn, vyjma úseku a doby, kdy bude prováděna sanace vozovky v celé šíři komunikace. Znamená to tedy, že pokud se bude plánovaná sanace podloží vozovky provádět přímo v místech dotčených nemovitostí a jejich vjezdů, musí řidiči a samotní obyvatelé po dobu tohoto omezení využít příjezd a obsluhu, buď to ve směru od ul. Proskovická, nebo Junácká – U Sochy (popřípadě místních komunikací), v závislosti na rozdělení samotných etap opravy komunikace. 

 

V návaznosti na plánovanou pokládku asfaltových vrstev vozovky a stávající obsluhu území bude pokládka prováděna v následujícím režimu a termínech.

 

Aktualizovaný rozpis pokládek a postřiků na ul. Mitrovické (2. etapa uzavírky), vč. křižovatky U Matěje

 

26.8.2021        od 15:00 hodin postřik asfaltovou penetrací   - oba jízdní pruhy od sanace vozovky u ul. Klečkové po křižovatku U Matěje

 

27.8.2021        od 7:00 do 17:00 pokládka ložné živičné vrstvy - oba jízdní pruhy od sanace vozovky u ul. Klečkové po křižovatku U Matěje – novou živičnou vrstvu nepojíždět do 19:00 hodin

 

27.8.2021       od 8:00 do 12:00 frézování křižovatky U Matěje

 

28.8. a 29.8.2021    křižovatka U Matěje zcela uzavřena – postřik asfaltovou penetrací, pokládka dvou živičných vrstev

 

28.8.2021          od 9:00 do 12:00 hodin postřik asfaltovou penetrací   - ul. Mitrovická v celé šířce od křižovatky U Matěje po ul. U Sochy

 

29.8.2021        od 9:00 do 12:00 hodin náhradní termín pro postřik asfaltovou penetrací   - ul. Mitrovická v celé šířce od křižovatky U Matěje po ul. U Sochy

 

29.8.2021        od 12:00 do 17:00 pokládka obrusné živičné vrstvy celá šířka vozovky ul. Mitrovické v úseku od křižovatky U Matěje po sanaci vozovky u ul. Klečkova – novou živičnou vrstvu nepojíždět do 19:00 hodin

 

30.8.2021        od 7:00 do 17:00 pokládka obrusné živičné vrstvy - celá šířka vozovky ul. Mitrovické v úseku od sanace vozovky u ul. Klečkova po ul. U Sochy – novou živičnou vrstvu nepojíždět do 19:00 hodin

 

 

Žádáme proto občany městského obvodu Stará Bělá aby ve dnech 18.8. až 20.8 a 26.8. až 28.8.  minimalizovali jízdy po ul. Mitrovické.  

 

V termínu 29.8. a 30.8. 2021  bude ul. Mitrovická uzavřena pro veškerý provoz (povolení vjezdu pro tyto dny není platné).  

 

Upozorňujeme, že uvedený rozpis pokládek a postřiků na ul. Mitrovické může být, z důvodů nevhodných klimatických podmínek, pozměněn.