26.8.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Provádění oprav silničního odvodnění (zemní práce, výměna betonových prvků, rám + mříž)

- Přípravné zemní práce pro zřizování silničních obrub a kamenné přídlažby (jednořádku)

Organizace dopravy:

Oprava komunikace zatím probíhá za částečného omezení silničního provozu.  Provoz je ve dvou úsecích stavby řízen kyvadlově pomocí mobilního světelného signalizačního zařízení.

 

(termín realizace 16.8. – 15.10.2021)