6.8.2021 Bylo provedeno:

- odfrézování obrusné vrstvy a poškozené části ložné vrstvy asfaltu

- pokládka části ložné vrstvy a obrusné vrstvy SMA 11 S na hlavním tahu.

Zbývá položit obrusnou vrstvu v místech vjezdů do areálu Hyundai.

Provádí se pokládka a hutnění krajnice z asfaltového recyklátu.

Předpoklad ukončení stavby do konce srpna 2021.