6.8.2021 Na stavbě byly provedeny a provádí se tyto práce:

Silnice II/483 most ev.č. 483-001  Hodslavice

 • Armatura, bednění a betonáž dříku OP1
 • předpokládaný termín ukončení 27.10.2021

 

 


Silnice III/4808 most ev.č. 4808-8 Skotnice - Skorotín

 • Betonáž úložného prahu opěry OP1
 • Betonáž podložiskových bloků na opěře OP2 a pilíři
 • Osazení ložisek na NK (OP2 + pilíř)
 • Spuštění pole 2
 • Odbourání čela NK pole 1 nad pilířem, vyzdívky nosníků NK
 • předpokládaný termín ukončení 20.9.2021.

 


Silnice III/04740 most ev.č. 04740-1 Kujavy

 • realizace propustku
 • osazování definitivního zábradlí, úpravy pod mostem
 • předpokládaný termín ukončení 31.8.2021

 

 


Silnice III/46429 most ev.č. 46429-1 Sedlnice

 • armování a betonáž NK
 • osazování rubové drenáže a izolace
 • přechodová oblast z KSC
 • předpokládaný termín ukončení 31.10.2021

 

 


most 48016 – 1 Letiště Ostrava – Mošnov

 • práce ukončeny, 28.7.2021 spuštěn provoz
 • předpokládaný termín ukončení 31.7.2021

 


Silnice III/46211 propustek v km 3,461 Dolejší Kunčice

 • Betonáž čel propustku
 • provedení drenáží
 • zásypy před a za propustkem
 • armování a betonáž přechodové desky
 • armování a bednění říms
 • předpokládaný termín ukončení 15.8.2021

 


Silnice III/46420 Studénka – Pustějov

 • Provedení spojovacího postřiku v km 1,928 – 2,780
 • Položení obrusné vrstvy vč. spojovacího postřiku v km 0,380 - 1,450
 • Výkop a zásyp sanací v km 1,800 – 1,500 vpravo
 • Odtěžení žulových kostek na začátku úseku vč. sanace 0/32
 • Předpokládaný termín ukončení 30.9.2021