6.8.2021 Provádí se na dvou místech sanace opěrných zdí mezi silnicí a vodním tokem. Jedná se o odtěžení nánosů v korytě, očištění zdí, podbetonování podemletých základů včetně vytvoření železobetonového soklu, sanaci zdí, vybetonování říms a osazení zábradlí.

Dále se provádí na jednom místě zatrubnění příkopy za účelem vytvoření krajnice vedle silnice.

Z hlediska úpravy provozu je na třech místech v obci doprava řízena semafory.

Předpoklad ukončení stavby do konce září 2021.