23.4.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:  Úsek Bohumínská – terminál Hranečník 

  • Postupné provádění rekonstrukce silničního odvodnění (uliční vpusti)
  • Odstraňování kamenných obrub a kamenné přídlažby – čištění, pro následnou výškovou úpravu
  • Postupná pokládka přídlažby (dvouřádku) a kamenných obrub
  • Odstranění podkladních vrstev vozovky, armování a betonáž CB krytu zastávky Zvěřinská
  • Přípravné práce pro opravu betonových čel a říms propustků (bourání ŽB konstrukcí, armování)
  • Úprava místa vtoku a výtoku pomocí kamenné dlažby u dílčích propustků stavby

 

Organizace dopravy

Mezi čerpací stanici SHELL a ústředním hřbitovem Slezská Ostrava je provoz částečně omezen. Došlo  k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu zastávky Zvěřinská.