26.4.2021 Práce v termínu 01. - 23.4 2021

Provádění: Vyrovnání povrchu NK, pečetící vrstva, izolace pod římsami, betonáž 4 dilatačních celků říms. Zahájeny práce na sanaci spodní stavby. Práce byly i s ohledem na klimatické podmínky přerušeny.

Předpoklad prací do konce 04/2021: dokončení říms, příprava pro izolace, dokončení konstrukčních vrstev pro vozovku v přechodové oblasti

Předpoklad uvedení mostu do provozu – předčasné užívání – v 19.  týdnu