23.4.2021 Provedeno:

  • odstranění zábradlí a odbourání římsy na přilehlé opěrné zídce
  • zhotovení záporového pažení
  • výkop přechodových oblastí (levá polovina)
  • vyvrtání otvorů pro spřahovací trny

 

Provádí se:

  • bourání opěrné zídky

 

Následující práce:

  • dokončení bourání opěrné zídky
  • otryskání povrchu nosníků tlakovou vodou
  • vlepení spřahovacích trnů-kotevní výztuž
  • montáž výztuže spřažené desky (levá polovina)