22.04.2021 Provedeno od posledního KD:

 • betonáž příčle (stropu) 1. dilatačního celku (1.DC) mostu
 • betonáž vyústního objektu (šachtice) u převedení vody
 • dokončení dlažby dna koryta toku v 1.DC
 • napojení přeložky vodovodu V1 do veřejné sítě

 

Provádí se:

 • pokládka rour u SO převedení vody
 • pokládka dlažby ve vyústním objektu převedení vody
 • betonáž vrchní části šachtice pro osazení revizního poklopu

 

Následující práce:

 • výkopy konstrukčních vrstev silnice  v rámci SO 101 směrem k vlakovému nádraží, následně provedení nových konstrukčních vrstev, vč. pokládky asfaltových vrstev
 • izolace a zásypy mostu 1.DC
 • příprava pro převedení dopravy v režimu pro 2.DC
 • zprovoznění dopravy v prostoru 1.DC