15.4.2021 Provedeno:

  • zřízení zařízení staveniště, vytýčení inženýrských sítí, zřízení DIO
  • odfrézování asfaltového krytu  v upravovaném úseku silnice (levá polovina)
  • odstranění zábradlí a vybourání mostní římsy, spádové vrstvy betonu a hydroizolace  (levá strana mostu)
  • odbourání poškozených říms na sousedním propustku

 

Provádí se:

  • odstranění zábradlí a bourání římsy na přilehlé opěrné zídce