9.4.2020 Provedeno:

  • betonáž stojek (dříků) rámu v rozsahu 1. dilatačního celku (DC)
  • pokládka dlažby v korytě toku pod mostem, v rozsahu 1.DC (dlažba provedená z cca 60%)
  • dokončení pokládky vodovodu podél ul. Oderské, odběry vzorků vody

 

Aktuálně probíhá:

  • pokládka kamenné dlažby do betonu jako zpevnění dna vodoteče pod mostem
  • úprava výztuže NK
  • provedení izolačních nátěrů
  • technologická přestávka vodovod, čeká se na výsledky rozborů a povolení přepojení (akt. 8.4.2021 rozbory v pořádku)