11.4.2024 Proběhlo:

Obecně – Během KD probíhala pochůzka za účelem naplánování dalšího postupu.

Kritické úseky – Očištění od suti v oblasti kumulačního prostoru za svodidlovou stěnou.

Nebezpečné úseky – Navrtání kotev v rámci N4.

 

Aktuální a následující práce:

Kritické úseky – Odstraňování suti z prostoru za původními ochrannými zdmi v K1 a K2. K3 a K4 technologická přestávka. Čištění suti ze skalních svahů v rozsahu K1 a K2.

Nebezpečné úseky – Dokončení kotev v N4.