11.4.2024 Provedené práce:  

00 - Nestavební náklady

 • záchranný odlov
 • ochrana stromů
 • osazení norné stěny

SO 001 - Demolice mostu ev.č.01142-1

 • kácení
 • frézování
 • vybourání obrub
 • odstranění izolace
 • demontáž zábradlí
 • bourání říms – probíhá
 • bourání NK – probíhá

SO 201.2 - Dopravní značení objížďky                 

 • osazení DIO

SO 202 - Provizorní lávka                                        

 • zřízení provizorní lávky včetně přístupové komunikace

 

Plánované práce

 

SO 001 - Demolice mostu ev.č.01142-1

 • bourání říms
 • osazení ochranné konstrukce
 • demolice NK
 • bourání spodní stavby