8.4.2024 Popis stavby: Nosná konstrukce mostu je tvořena samostatnou spojitou ŽB monolitickou dodatečně předpjatou deskou lichoběžníkového průřezu a trámového průřezu o 3 polích. Uspořádání podpor a uložení mostu je kolmé. Uspořádání polí je následující: 10,3+28,6+10,3 m. Nad polem 1 a 3 má NK lichoběžníkový deskový tvar, nad polem 2 má NK deskotrámový průřez.

Uložení nosné konstrukce mostu je provedeno na novou spodní stavbu založenou na mikropilotovém založení u podpěr P2 a P3 . Opěra č. 1 nově vybudovaná na vyztuženém násypu ze štěrkodrtě s vloženými geomřížemi.

Opěra č. 4 nově vybudovaná s využitím původní opěry hlouběji založené. Do rubu opěr jsou vetknutá rovnoběžná křídla. Na opěrách č. 1 a č.4 je NK uložena na kalotových ložiskách, do podpěr P2,P3 je NK vetknutá.

Přechodová oblast za rubem opěr je navržena s přechodovou deskou. Nad opěrou 1 a 4 je osazen povrchový mostní dilatační závěr.

 

Provedené práce ( od 27.3.2024 do 5.4.2024)

SO 201 -  Most ev.č. 478-008

Izolace NK mostu

Litý asfalt

Osazení zábradlí a zábradelního svodidla

 

Plánované práce ( od 5.4.2024 do 9.4.2024).

SO 201 -  Most ev.č. 478-008

Demontáž provizorní lávky

Realizace cyklostezky k mostu

Sanace podloží cyklostezky

Dokončení zábradlí na mostě

Osazení zábradlí na opěrné zdi  

 

Dokončení prací dle aktualizace HMG :  5/2024