21.11.2023 Jedná se o souvislou opravu povrchu silnic III/4669 (ul. Opavská) v km 5,638 – 6,119 a III/4648 (ul. Hradecká a ul. Slezská) v km 11,240 - 11,931 silničního provozního staničení v intravilánu  obce Pustá Polom a silnice III/4652 (ul. Ostravská) v km 1,175 – 1,520 silničního provozního staničení v intravilánu obce Budišovice.

Celková délka opravovaných úseků je 1 517 m.

 

 - osazeno přechodné DZ podle vydaného rozhodnutí o přechodné úpravě provozu na sil. III/4652 v Budišovicích

- frézování živičného krytu vozovky sil. III/4652 v 1,175 – 1,520  silničního provozního staničení, odvoz frézovaného   materiálu

- frézování lokálních sanací ložné vrstvy sil. III/4652 v 1,175 – 1,520  silničního provozního staničení, odvoz frézovaného   materiálu

- čištění komunikace po frézování

- odsekání zbytků asfaltu podél silničních obrub, UV, poklopů

- oprava, příp. výměna a výšková úprava mříží uličních vpustí, poklopů kanalizace a krycích poklopů IS ve vozovce

- odsekání zbytků asfaltu podél silničních obrub, UV, poklopů

- oprava, příp. výměna a výšková úprava mříží uličních vpustí, poklopů kanalizace a krycích poklopů IS ve vozovce