21.11.2023 Aktuálně prováděné a provedené práce:

 - Provedena pokládka finální obrusné vrstvy vozovky na úseku Krmelínská – Plzeňská a Hrabovská – Rudé Armády
- Provádění zřízení krajnic na úseku Hrabovská – Rudé Armády
- Osazování patek pro nové svislé dopravní značení
- Úprava zpevněných ploch na chodníkovém tělese – koordinace s obcí Paskov
- Rekonstrukce mostu 47811-3 nad dálnici D56 (dokončování zřízení kamenné dlažby, pokládka finální asfaltové vrstvy vozovky, příprava pro kompletní dokončení instalace zábradelního svodidla)

 

Organizace dopravy:

V termínu od 11.4.2023 došlo k uzavření silnice III/47811 v úseku od křižovatky se sil. II/478 ul. Krmelínská až po křižovatku s ul. Hrabovská a most ev.č. 47811-3 (most přes D56).

V termínu 4.9.2023 došlo ke znovu zprovoznění uzavřeného úseku silnice III/47811 (průtah obcí Nová Bělá) pro veškerou dopravu, a následně došlo k úplné uzavírce silnice II/478 (úsek ul. Krmelínská – Plzeňská) s dobou trvání do 30.11.2023