13.10.2023

- dokončení vybourání a výšková úprava UV a poklopů kanalizace a krytů IS, oprava sil. obrubníků

- pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v prům. tl. 50 mm na aplikovaný spoj. postřik levostranně   v km 0,200 – 1,122 ve směru na Kom. Chaloupky

- odkop a sanace části příčných rýh po pokládce kanalizace pravostranně v km 0,000 - 0,500: dle  výsledku dynamických zkoušek LDD

- pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v prům. tl. 50 mm na aplikovaný spoj. postřik pravostranně  v km 0,800 – 1,122 ve směru na Kom. Chaloupky

- dokončení vybourání a výšková úprava UV a poklopů kanalizace a krytů IS, oprava sil. obrubníků

- pokládka ACL 16 v tl. 50 mm v příčných rýhách na aplikovaný spoj. postřik 

- pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v prům. tl. 50 mm na aplikovaný spoj. postřik pravostranně   v km 0,000 – 0,800 ve směru na Kom. Chaloupky

-  prořezání a zálivka pracovních spár a spojů