13.11.2023

- dokončení vybourání poklopů kanalizačních uzávěrů a jejich zpětné výškové urovnání

- čištění povrchu komunikace před pokládkou

- pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 4 cm na aplik. spojovací postřik v km 0,200 – 2,400

- obnova nezpevněných krajnic z recyklátu v km 0,000 – 0,680 a 2,310 – 2,970 

- čištění povrchu komunikace před pokládkou

- pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 4 cm na aplik. spojovací postřik v km 1,800 – 2,400

- obnova nezpevněných krajnic z recyklátu v km 0,000 – 0,680 a 2,310 – 2,970

- prořezání a zálivka pracovních spár a spojů