22.9.2023 Jedná se o úsek v km 9,695-10,392 (stav. objekty SO 101.1, SO 102.1 a SO 102). 

 SO 102 -  výměna stávajícího propustku, odfrézování asfaltových vrstev, odstranění aktivní zóny, provedení nové aktivní zóny a pokládka nových asfaltových vrstev. Dále rozšíření silnice, zřízení nového odvodnění a výměna odvodňovacího potrubí pod autobusovým zálivem. U objektů SO 101.1 a SO 102.1 bude provedeno frézování, pokládka obrusné vrstvy, zřízení trativodu a osazení svodidel.

 

U SO 102 bylo provedeno odvedení vody z toku, zřízení panelové provizorní cesty, bourání stávajícího propustku, odfrézování vozovkových vrstev a příprava na rozšíření silnice. U dalších navazujících objektů probíhá osazení trativodu.

 Bude probíhat příprava na sanaci a sanace v úseku SO 102.

 Stavba probíhá za částečné uzávěry provozu, předpokládané ukončení stavby je 31.10.2023.