22.9.2023 V současné době probíhají práce na II.etapě stavby (za úplné uzavírky silnice II/470H v obou směrech vč. nájezdových a sjezdových ramp ze sil. II/647 na mimoúrovňovou křižovatku se sil. II/470), v termínu 8.8. – 2.10. 2023.

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Obnova PKO (tryskání + nátěr) dílčích části zádržného systému u všech mostů v trase řešené rekonstrukce
  • Tlakové čištění  + sanace betonových konstrukcí - říms nosné konstrukce stavby mostů v trase řešené rekonstrukce
  • Pokládka podkladních asfaltových vrstev vozovky na jízdním pásu ve směru k dálnici
  • Výšková úprava kanalizačních šachet silniční kanalizace

Organizace dopravy:

V termínu od 8.8. 2023 došlo k úplné uzavírce silnice II/470H v obou směrech vč. uzavírky nájezdových a sjezdových ramp ze sil. II/647 na mimoúrovňovou křižovatku se sil. II/470. Zároveň došlo k uzavírce čtyřproudové komunikace Mariánskohorská mezi rampami mimoúrovňové okružní křižovatky. Náhradní trasa Mariánskohorské bude vedena rampami okružní křižovatky, kdy budou vozidla svedena za úsekem rekonstruovaných mostů.