18.9.2023 Na konci května se zahájila rekonstrukce a modernizace silnice  II/475 ul. Rudé armády v Karviné .

Předmětem rekonstrukce a modernizace je stávající silnice II/475 od křížení s ulicí tř. 17. Listopadu až po křížení s ul. Čsl. Armády, s vynechávkou již opravené části kolem okružní křižovatky Rudé armády x Leonovova x Havířská, v celkové délce 1355 m. V rámci stavby je provedena oprava odvodnění komunikace, výměna uličních vpustí a dojde k nové úpravě vodorovného dopravního značení, které bude provedeno v plastu.

Stavba se v současné době nachází v závěrečné fázi tj. v poslední 8.etapě, kdy probíhá:

  • pokládka finálních vrstev asfaltu v křižovatce s ul. Čsl. Armády  – provoz řízen trojcestným SSZ (Částečná uzavírka křižovatky s ul.)
  • zpětné osazení obrub zelených dělicích pásů po přechodném odstranění u OK
  • realizace nového vodorovného a svislého dopravního značení dle schválené projektové dokumentace.