18.9.2023 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provedeno celoplošné frézování povrchu vozovky na úseku Krmelínská - Plzeňská a Hrabovská – Rudé Armády
  • Rekonstrukce zastávek na úseku Krmelínská - Plzeňská a Hrabovská – Rudé Armády (zemní práce, zásypy)
  • Výměna a zřízení silničních obrub na úseku Krmelínská - Plzeňská (zemní práce, zřizování obrub a přídlažby). Práce probíhají v koordinaci s Úmob Nová Bělá, která zajišťuje opravu chodníku pro pěší.
  • Rekonstrukce silničního odvodnění na úseku Krmelínská - Plzeňská (zemní práce, výměna jednotlivých sestav uličních vpustí)
  • Demontáž silničních ocelových svodidel a odstranění náletové zeleně (úsek Hrabovská – Rudé Armády)
  • Rekonstrukce mostu 47811-3 nad dálnici D56 (osazování zádržného systému, sanace a nátěry spodní stavby)

 

Organizace dopravy:

V termínu od 11.4.2023 došlo k uzavření silnice III/47811 v úseku od křižovatky se sil. II/478 ul. Krmelínská až po křižovatku s ul. Hrabovská a most ev.č. 47811-3 (most přes D56).

V termínu 4.9.2023 došloke znovu zprovoznění uzavřeného úseku silnice III/47811 (průtah obcí Nová Bělá) pro veškerou dopravu, a následně došlo k úplné uzavírce silnice II/478 (úsek ul. Krmelínská – Plzeňská)