11.9.2023 Oprava komunikace je navržena mezi obcemi Pustějov a Hladké Životice. V km 3,140 – 3,350 a v km 4,700 – 5,098 opravy spočívají ve vyfrézování obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm a položení nových asfaltových vrstev s lokálními opravami trhlin ve stávajícím směrovém a šířkovém uspořádání. V km 3,350 – 4,700 bude provedeno frézování do hloubky 100 mm, provedena sanace okrajů, recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt.

 

Do termínu konání KD provedeno:

  • Sanace LJP v km 3,350 a dále
  • Byla provedena kontrola vpustí a přípojek dešťové kanalizace
  • Pokračovalo bourání dvojřádku
  • Byla zahájena montáž jednořádku

 

Do termínu dalšího kontrolního dne bude provedeno (předpoklad):

  • Budou dokončeny sanace LJP
  • Bude pokračovat bourání dvojřádku
  • Bude pokračovat pokládka jednořádku
  • Bude pokračovat výšková úprava vpustí